ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫

ߝߌ߬ߘߊ߲ ߃߃ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߙߊ߬ ,  ߃ years ago
ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ߬ ߕߴߦߋ߲߬
No edit summary
No edit summary
 
ߞߊߙߏ ߦߋ߫ [[ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ]] ߝߊ߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ [[ߘߎ߱]] ߖߊ߰ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ [[ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߐߓߌߟߊ]] ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ [[ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ]] ߞߐߓߌߟߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌߟߞߊ ߞߐߓߌߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߖߊ߯ߟߋߕߊ ߘߍ߲߬ߘߍ ߡߊ߬. ߞߊߙߏ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߜߝߐ߬ߣߍ߲ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ [[ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬]] ߞߐߓߌߟߊ߫ ߟߏ ߞߐ߫߸ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߜߝߐ߬ߣߍ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.
 
[[ߦߌߟߡߊ:ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ]]

ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߇߃߄

ߠߎ߬