ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫

ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ "Avril" ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫
(ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ "Avril" ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫)
(ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫)

ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߇߃߄

ߠߎ߬