ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫

ߝߌ߬ߘߊ߲ ߂߅ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߙߊ߬ ,  ߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀
ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ "Avril" ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫
(ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ "Avril" ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫)
 
(ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ "Avril" ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫)
 
== ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߣߍ߲ ==
ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߐ߮ ߊߝ߭ߑߙߌߟ / ߋߔߑߙߍߟ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ [[ߟߊ߬ߕߍ߲]] [[ߊߔߙߌߟߌߛ]] ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߦߋ߫ߣߍ߲߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߫ [[ߙߐ߭ߡߎ߲߬|ߙߐ߭ߡߎ߲߬ߞߊ]] ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊߙߏ ߏ߬߬ ߡߊ߬

ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߇߃߄

ߠߎ߬