ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋߟߋ߲-ߛߊ߲߭ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫

ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ߬ ߕߴߦߋ߲߬
(ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ "Année-lumière" ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫)
 
No edit summary
 
[[ߞߐߕߐ߮:1e15m comparison light year month comet 1910a1.png|thumb|ߦߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߝߏ߬߬߬ߣߊ߲߲߲߲߫߫߫߫ ߓߏ߬߬ߙߌ߬߬߬߬ߣߍ߲߲߲ ]]
ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߲߭ ߦߋ߫ [[ߝߏ߬ߣߊ߲ ߘߊ߲ߕߊ]] ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ [[ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ]] ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛ.ߘ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߖߊ߲ ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߭ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫. ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߘߐ߫ lyly ߘߌ߫ light year ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ A.L, Al, a, ߥߟߊ߫ a.l ߘߌ߫ années-lumière ߘߌ߫.
 

ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߁,߉߉߄

ߠߎ߬