ߕߜ߭ߏ߫ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ߞߊ߬ߝߏ߬ ߤߙߐߦߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߋ߬ߟߋߓߋ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߞߋ߲߲߬߬ߥߟߎ ߈.߆ ߠߋ߬߬߬ ߘߌ߫ ߂߀߂߀ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߢߐ߯ߢߐ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅߂ߛߌ߰ߓ ߟߋ߬. ߞߎߘ߂ߞߊ߲߬

ߊߝߙߌߞߌ߬

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߕߜ߭ߏ߫ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߎߘ߂( ߅߆߇߈߅)߸ߊ߬ ߖߊ߲߬ߧߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ ߆߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߘߐߛߊ߲߭ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ ߅߀ ߤߊ߯ ߞߎߘߍ ߁߅߀ ߖߊ߬ߕߋ ߢߐ߲߯ ߠߎ߬