ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲ ߞߊ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊ߲߫ ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߞߐ߬ ߞߊ߲ ߠߊ ߒ߬ߞߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߏ߬ ߕߍ߫߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߝߋߎ߫ .ߝߏ߫ ߊ߬ ߟߐ߲ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫ ߝߍ߯ߛߌ߫ ߸ߤߊߟߌ߫ ߣߵߊ߬ ߝߐߓߊ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫.