ߘߎ߲ߛߓߍ ߟߎ߬

This page lists the tags that the software may mark an edit with, and their meaning.

ߘߎ߲ߛߓߍ ߕߐ߮ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߟߌ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫ߞߘߐߝߐߟߌ ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߌ߬ ߘߝߊߣߍ߲ߛߎ߲ߊ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߣߍ߲߫؟ߞߏ߲߭ ߓߘߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬
visualeditorߦߋߢߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߋߗߏ߯ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߘߐ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߃,߇߇߄ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mobile editߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߌ߲ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ (ߓߟߐߟߐ ߥߟߊ߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲) ߠߎ߬ ߟߊ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁,߆߂߅ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mobile web editߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߓߟߐߟߐ߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߌ߲ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߓߟߐߟߐ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߊ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁,߂߄߅ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
visualeditor-wikitext߂߀߁߇ ߓߐߛߎ߲߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߂߀߁߇ ߥߞߌߞߟߏߘߋ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߐ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߈߃߉ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
contenttranslationߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߖߐ߯ߗߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫.ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߅߄߆ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
contenttranslation-v2ContentTranslation2ߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߦߌߟߡߊ߫ ߂߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫.ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߅߄߆ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
advanced mobile editߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߟߌ ߞߍߗߏ߮ ߘߐ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߄߅߂ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mobile app editߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲Edits made from mobile appsߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߃߈߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
android app editAndroid app editEdits made from mobile app for Androidߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߃߇߉ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-rollbackߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬Edits that roll back previous edits using the rollback linkߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁߆߁ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
wikieditor(hidden)ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ WikiEditor ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ ߘߐ߫ (߂߀߁߀ ߥߞߌߞߟߏߜߍ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߟߊ߲) ߠߊ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁߄߂ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-new-redirectߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁߀߆ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
visualeditor-switchedߦߋߗߏ߯ ߡߊߦߟߍߡߊ߲: ߟߕߊ߬ߡߌ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋߢߊ߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߥߞߌߞߟߏߘߋ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫.ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߆߁ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-revertedRevertedEdits that were later reverted by a different editߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߆߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
discussiontools-added-comment(hidden)ߞߎߡߊ߫ ߡߙߌߣߊ߲ ߓߘߊ߫ ߝߙߊ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߅߅ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-undoߊ߬ ߘߐߛߊ߬ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߛߊ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߊ߬ߟߌ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫.ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߃߂ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
discussiontools(hidden)ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ ߕߴߌ ߘߐ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߃߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-blankߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ ߦߵߌ ߘߐ߫ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߖߏ߰ߛߌ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߂߈ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
discussiontools-visualߦߋߢߊߘߊߘߐߖߊߥߏ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋߢߊ ߞߍߗߏ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߂߅ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-manual-revertManual revertEdits that manually restore the page to an exact previous stateߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߂߄ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
discussiontools-replyߞߐߖߋ߬ߓߌ߫ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߘߊ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߊ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁߆ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
OAuth CID: 1805SWViewer [1.4]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁߅ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
discussiontools-newtopicߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߞߎߘߊߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߘߊ߫ ߝߐߡߊ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߐߜߍ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߊ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁߄ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-replaceߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߣߐߘߐ %߉߀ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߐߜߍ ߘߐ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁߁ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
massmessage-deliveryMassMessage deliveryMessage delivery using Extension:MassMessageߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
discussiontools-sourceߓߐߖߎߘߊߘߐߖߊߥߏ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߐߖߎ ߞߍߗߏ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߅ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
emojiEmojiUsed by global abuse filter 110.ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߄ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
discussiontools-source-enhanced(hidden)ߘߊߘߐߖߊߥߏ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߢߊ߬ߣߍ߲ ߓߐߖߎ ߗߏ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߝߙߊߕߌ ߟߊ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߄ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-removed-redirectߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߃ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
OAuth CID: 1904DiBabel [1.2]A tool to help users keep modules and templates in sync across multiple wikis. See https://www.mediawiki.org/wiki/Multilingual_Templates_and_Modulesߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߃ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-changed-redirect-targetߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߏ߲߭ ߓߘߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߏ߲߭ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ
OAuth CID: 1352SWViewer [1.3]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ
ios app editiOS app editEdits made from mobile app for iOSߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ
mw-contentmodelchangeߞߣߐߘߐ ߛߎ߯ߦߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ߣߌ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߣߐߘߐ ߛߎ߯ߦߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߐߜߍ ߘߐ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-server-side-uploadServer-side uploadMedia files that were uploaded via a maintenance scriptߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
centralnoticeCentral NoticeEdit created via the CentralNotice Admin UIߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
centralnotice translationCentral Notice TranslationEdit of CentralNotice content created via the Translate extensionߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
visualeditor-needcheckߦߋߢߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲:ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߋߢߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊߞߏߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߥߞߌߞߟߏߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫.ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
fileimporter-remoteߞߐߕߐ߮ ߟߊߝߏ߬ߦߌߟߊ߲ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ FileImporter ߘߐߦߙߌߥߊߟߌ ߓߟߏ߫ ߞߐߕߐ߮ ߟߊߛߣߍߣߍ߲ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߥߞߌ ߣߌ߲߬ ߟߊ߫.ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
sectiontranslationߕߍߕߍ߯ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ#ߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߕߍߕߍ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߍߕߍ߮ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߊ߫.ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
campaign-external-machine-translationcampaign-external-machine-translationߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
disneynewdisneynewߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
T144167T144167ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
meta spam idmeta spam idߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
blankingblankingߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
abusefilter-condition-limitcondition limit reachedEdits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help).ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
disambiguator-link-addedߛߘߌ߬ߜߋ߲߬ ߕߐ߯ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬ ߝߙߊ߬ ߕߐ߯ߢߐ߲߯ߡߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
discussiontools-editߡߙߌߣߊ߲ ߓߘߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߘߊ߫ ߡߙߌߣߊ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߏ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
help panel questionߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
help module questionߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߊ߲ߕߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߞߐߜߍ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߊ߲ߕߊ ߟߊ߫ «ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫» ߗߋߘߊߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mentorship module questionߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߞߙߊߞߏ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߞߐߜߍ ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߞߙߊߞߏ ߟߎ߫ «ߌ ߟߊ߫ ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߮ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫» ߗߋߘߊ ߟߊ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mentorship panel questionߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ߮ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ «ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߮ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ» ߗߋߘߊ ߟߊ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
newcomer taskߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊߞߎ߲ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߙߊߞߏ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߞߐߜߍ ߟߊ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
newcomer task image suggestionSuggested: add images"Add images" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
newcomer task add linkߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲:ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߝߊ߬ߙߊ߫"Add link" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
newcomer task copyeditߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊߞߎ߲: ߓߊߞߎߘߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫"Copyedit" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
newcomer task referencesNewcomer task: references"References" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
newcomer task updateNewcomer task: update"Update" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
newcomer task expandNewcomer task: expand"Expand" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
newcomer task linksNewcomer task: links"Links" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mentor list changementor list changeߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬