ߕߟߋ߬ߟߊ߬ߛߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߒߞߏ ߣߴߊߙߊߓߎ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߘߐ߫

ߕߟߋ߬ߟߊ߬ߛߊ߲ߓߏߟߏ߲
arithmetic calendar, solar calendar, interval scale
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Gregory XIII ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊJulian calendar, Tenpō calendar ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Main regulatory textInter gravissimas ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://stackoverflow.com/tags/gregorian-calendar ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

߁-Janvier كانون الثاني – يناير ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲

߂-Février شباط – فبراير ߞߏ߲ߞߏߜߍ

߃-Mars اذار – مارس ߕߙߊߓߊ

߄-Avril نيسان – ابريل ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ

߅-Mai ايار – مايو ߘߓߊ߬ߕߊ

߆-Juin حزيران – يونيو ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ

߇-Juillet تموز – يوليو ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭

߈-Aout اب – اغسطس ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ

߉-Septembre ايلول – سبتمبر ߕߎߟߊߝߌ߲

߁߀-Octobre تشرين الاول – اكتوبر ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱

߁߁-Novembre تشرين الثاني – نوفمبر ߣߍߣߍߓߊ

߁߂-Décembre كانون الأول – ديسمبر ߞߏߟߌ߲ߞߏ߬ߟߌ߲